A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Prevención de Riscos Laborais: 2009

 1. Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa - Chile

  Cuerpecitos de Niño

  5 de Outubro do 2009 · 

  Video que amosa os terribles danos ocasionados polos agrotóxicos en bebés con malformacións conxénitas, asi coma a problemática d@s traballadores/as no agro.

  Producción audiovisual realizada por CIAL (Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa - Chile).

 2. Belt Producciones, S.A.

  Seguridade e Saúde d@s Traballadores/as no Agro

  25 de Septembro do 2009 · 

  Vídeo elaborado por Belt Ibérica, S.A. en colaboración coa Xunta de Galicia

 3. Almacenaxe dos productos fitosanitarios

  A ALMACENAXE DOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

  24 de Septembro do 2009 · 

  Un dos apartados do traballo con fitosanitarios, no que mais erros se producen como consecuencia do xa citado descoñecemento, da deixadez, da subestimación do perigo ou dunha mezcla dos tres factores, e sen dúbida o referente o almacenaxe dos productos fitosanitarios.

 4. Riscos praguicídas

  APLICACIÓN E MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

  24 de Septembro do 2009 · 

  A Organización Mundial da Saúde (OMS) nun informe titulado Consecuencias Sanitarias do Emprego de Praguicidas na agricultura (1992 Xenebra) estimaba que cada ano se producían no mundo aproximadamente 1 millón de intoxicacións agudas por exposición a praguicidas cunha letalidade de entre o 0,4 e o 1,9%, atopándose a exposición laboral detrás do 70% dos casos mortais.

 5. Consellos prácticos no manexo dos productos FITOSANITARIOS

  CONSELLOS PRÁCTICOS NAS DISTINTAS FASES DO TRABALLO CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS

  24 de Septembro do 2009 · 

  Os fitosanitarios son productos químicos bioloxicamente activos.

 6. Riscos laborais no traballo coa motoserra

  RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR NO TRABALLO COA MOTOSERRA

  24 de Septembro do 2009 · 

  Máquina moi utilizada na actividade forestal, sector que se caracteriza pola súa dureza, dificultade e perigosidade intrínseca, así como polas características do medio onde se desenvolven.

 7. SEGURIDADE VIAL E PREVENCIÓN DE RISCOS

  SEGURIDADE VIAL E PREVENCIÓN DE RISCOS ESPECÍFICOS NA MAQUINARIA AGRÍCOLA

  24 de Septembro do 2009 · 

  A maquinaria agrícola é por desgraza demasiadas veces obxecto de noticias negativas e luctuosas e iso fundamentalmente por dúas razóns. A elevada siniestralidade viaria que se xera arredor da maquinaria agrícola e os constantes accidentes de traballo (de carácter non viario) que produce dita maquinaria.

 8. Riscos laborais e seguridade vial no agro

  MAQUINARIA AGRÍCOLA E SEGURIDADE VIAL

  24 de Septembro do 2009 · 

  Manual elaborado polo gabinete de formación do SLG sobor dos riscos no uso da maquinaria agrícola e a seguridade vial. Risco de envorco, atropelos, riscos derivados da circulación, riscos por atrapamento, riscos por ruido, operacións de mantemento, etc.

 9. Riscos específicos para as mulleres

  RISCOS ESPECÍFICOS PARA AS MULLERES

  24 de Septembro do 2009 · 

  Mais ala dos riscos que afectan por igual os traballadores/as agrarios de ambos xéneros, compre facer fincapé en toda unha serie de riscos específicos aos que están sometidos as mulleres que traballan na agricultura e na gandería.