A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Prevención de Riscos Laborais: 2013

 1. Teléfono de información e asesoramento en PRL e Saúde laboral 981773377

  Novo material didáctico

  5 de Novembro do 2013 · 

  Novo material didáctico

   

  Ficha 1.- Riscos Fitosanitarios

  Ficha 2.- Seguridade Vial

  Ficha 3.- Riscos Instalacións

  Ficha 4.- Riscos con animais

  Ficha 5.- Riscos condicións climáticas

  Ficha 6.- Riscos mulleres

  Ficha 7.- Vibracións

  Ficha 8.- Baixas e accidentes

  Ficha 9.- Condicións meteorolóxicas

  Ficha 10.- Purín

  Ficha 11.- Enfermidades profesionais

  Ficha 12.- Maquinaria

  A prevención nos riscos xerais e no traballo con maquinaria (power point)

  A prevención no traballo con praguicidas (power point)

 2. Teléfono de información e asesoramento en PRL e Saúde laboral 981773377

  Recopilación e actualización lexislativa

  4 de Novembro do 2013 · 

  1.- Lei de Riscos Laborais

  2.- R.D. 485/1997

  3.- R.D. 1407/1992

  4.- R.D. 1013/2009

  5.- R.D. 39/1997

  6.- R.D. 486/1997

  7.- R.D. 487/1997

  8.- R.D. 374/2001

  9.- R.D. 664/1997

  10.- R.D. 1311/2012

  11.- R.D. 1215/1997

  12.- CE 1107/2009

  13.- CE 1107/2011

  14.- Lei 14/2013 de Apoio a Emprendedores

  15.- Normativa de P.R.L. agrícolas

 3. Muller labrega

  Riscos específicos para as mulleres en idade fértil ou períodos de embarazo, posparto e lactación

  26 de Septembro do 2013 · 

  Como é sabido, no sector agrario os traballos nas explotacións teñen unhas características propias moi diferenciadas das do resto dos sectores, sendo as máis importantes: a gran dependencia da estacionalidade, o que provoca que o ritmo de traballo sexa esixente; dominio de labores que requiren esforzo físico e repetitivas e sometidas ás inclemencias do tempo; e, no caso da agricultura convencional, a exposición a determinados produtos químicos, como fertilizantes, fitosanitarios e outros que poida chegar a ser de uso frecuente.

 4. Segadora

  Riscos xerais e comúns da maquinaria agrícola

  26 de Septembro do 2013 · 

  Na actividade agraria utilízanse unha multitude de máquinas da mais diversa tipoloxía. Sen embargo, os maiores riscos son comúns a todas as marcas e modelos, existindo ademais factores de risco similares. Por iso, todo traballador/a agrícola debe aprender a identificar os puntos perigosos e saber actuar correctamente para evitar os accidentes, que con frecuencia ocorren como consecuencia dun mal uso da maquinaria.

 5. Pesticidas

  Consellos prácticos na utilización de fitosanitarios

  25 de Septembro do 2013 · 

  Na utilización de produtos fitosanitarios debemos actuar coa máxima prudencia, non só á hora de aplicalos, senón noutras fases da súa manipulación nas que adoitamos a ser menos precavidos e precavidas, como antes do seu uso, durante a súa almacenaxe, no proceder despois de aplicar ou no intre de reciclar refugallos xerados como os envases.

 6. tractor

  Seguridade vial e accidentalidade no uso de maquinaria agrícola

  24 de Septembro do 2013 · 

  A condución de tractores e maquinaria agrícola ten as súas especificidades que deberemos atender se non queremos ter un accidente. Non en van, as estatísticas reflicten que son accidentes de tractor os que un maior número de vítimas mortais producen cada ano na actividade agrogandeira.

 7. Muxido

  Riscos laborais ao utilizar instalacións de muxido

  24 de Septembro do 2013 · 

  No sector de vacún de leite, unha vez movido o gando ás cortes de muxir, hai que darlles ás vacas un momento para que se adapten ao novo ambiente antes de comezar o muxido. Nese intre dará inicio un proceso do que a explotación tirará o seu beneficio económico e de cuxa correcta execución depende o día a día e a continuidade da actividade gandeira.

 8. Brazo vendado

  Enfermidades profesionais na agricultura. Cales son? Que facer? Que prestacións se reciben?

  21 de Septembro do 2013 · 

  As actividades agrarias levan canda si unha serie de riscos que poden conducir a aparición de enfermidades. Algunhas destas enfermidades, xunto cos factores de risco capaces de producilas, se describen a continuación.

 9. Labrego con muletas

  Que facer en caso de enfermidade ou accidente

  21 de Septembro do 2013 · 

  O proceso burocrático para poder ter unha baixa por enfermidade ou un accidente, estean ou non relacionados co desempeño da actividade laboral, pode ser ás veces tedioso e difícil. De seguido, achegamos unha breve e rápida guía para solventar as dúbidas máis comúns ao respecto.

 10. Pastoreo

  Riscos laborais derivados do contacto directo con animais

  20 de Septembro do 2013 · 

  En calquera explotación gandeira existen dous tipos de riscos importantes xerados polo gando. En primeiro lugar, o xerado polo contacto físico directo, que se refire á posibilidade de ser mancado polo propio animal, xa sexa por turro, cornada, mordedura, pisada, couce ou calquera outro tipo de lesión directa, intencionada ou non. Ademais, en segundo lugar, estaría a posible transmisión de enfermidades (zoonose).

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Seguinte