A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Prevención de Riscos Laborais: 2013

 1. raio

  Riscos laborais derivados das condicións climáticas do medio natural

  19 de Septembro do 2013 · 

  As características do medio no que os labregos e labregas realizan a súa actividade fan que existan algúns riscos asociados a elas, podendo clasificarse este tipo de riscos en función de dous criterios: Riscos derivados das condicións climáticas e riscos derivados do contacto con animais do medio no que se realiza a actividade.

 2. Asento tractor

  Riscos laborais no agro derivados das vibracións

  18 de Septembro do 2013 · 

  As de baixa frecuencia poden orixinar perda de equilibrio, mareos e vómitos. As comprendidas entre 1 e 80 Hz, que afectan a todo corpo, producen lumbalxias, hernias nos discos intervertebrais, presión de terminacións nerviosas entre vértebras, lesións raquídeas e síntomas neurolóxicos. Por exemplo, en postos de condución. As comprendidas entre 20 e 1500 Hz producen lesións óseas de pulso e cóbado, e alteracións como cambras ou trastornos de sensibilidade na man. Por exemplo, ferramentas manuais, motoserra, etc.

 3. Depósito zurro

  Riscos ao traballar con zurros

  17 de Septembro do 2013 · 

  Os zurros e as dexeccións líquidas supoñen un importante factor de risco específico asociado aos depósitos de almacenamento, nos que con certa frecuencia e preciso entrar por labores de limpeza ou mantemento.

 4. Tractor con remolque

  Prevención de riscos laborais no uso de tractores con remolques e cargadores frontais

  15 de Septembro do 2013 · 

  O remolque é o apeiro máis empregado para o tractor. Existen diferentes tipos en número, disposición das rodas, materiais de construcción, tara e capacidade de carga, así como estado de conservación e dotación de medios de seguridade. A meirande parte dos riscos están presentes nos modelos que carecen de enganche directo e precisan doutra persoa para suxeitar a lanza durante os labores de acoplamento e desacoplamento.

 5. Invernadoiro

  Prevención de riscos laborais á hora de traballar en invernadoiros e cultivos baixo cuberta

  15 de Septembro do 2013 · 

  Os invernadoiros constitúen un espazo de traballo que ten as súas particularidades con respecto á agricultura ao aire libre e, polo tanto, uns riscos específicos que convén ter en conta. O exceso de calor, estar arrodeados de material altamente inflamable ou aplicar produtos fitosanitarios tóxicos nun espazo pechado obríganos a adoptar medidas preventivas que anulen posibles efectos nocivos.

 6. BOE

  Lei de Prevención de Riscos Laborais 31/1995

  14 de Septembro do 2013 · 

  Publicada no Boletín Oficial do Estado do 10 de novembro de 1995 para dar expresión ao artigo 40.5 da Constitución que encomenda aos poderes públicos velar pola seguridade e hixiene no traballo como un dos principios rectores da política económica e social.

 7. BOE

  Sinalización de seguridade e saúde no traballo

  13 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 485/1997 sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. Publicado no Boletín Oficial do Estado o 23 de abril de 1997 para desenvolver a Lei de Prevención de Riscos Laborais.

 8. BOE

  Condicións para a comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual

  12 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1407/1992, publicado no BOE do 28 de decembro de 1992, que regula as condicións para a comercialización e lilbre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual no traballo. Fíxose en cumprimento das condicións esixidas ao Estado Español para ingresar na Comunidade Económica Europea.

 9. BOE

  Rexistro oficial de maquinaria agrícola

  11 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1013/2009, de 19 de xuño, sobre caracterización e rexistro da maquinaria agrícola. Publicado no Boletín Oficial do Estado do 15 de xullo de 2009.

 10. BOE

  Regulamento dos servizos de prevención de riscos laborai

  10 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, de Regulamento dos servizos de prevención de riscos laborais. Publicado no Boletín Oficial do Estado o 31 de xaneiro de 1997.

 1. Anterior
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. Seguinte