A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Gandería>
  4. Leite>
  5. SLG, UUAA e XXAA úrxenlle ao Conselleiro de Medio Rural a urxente convocatoria da mesa do leite

SLG, UUAA e XXAA úrxenlle ao Conselleiro de Medio Rural a urxente convocatoria da mesa do leite

23 de Septembro do 2011

Non hai imaxe

Responsables dos sindicatos Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores e Sindicato Labrego Galego mantiveron unha xuntanza na que analizaron a situación do sector lácteo galego e concluíron que a súa gravidade require unha análise máis en profundidade polo que demandan ao conselleiro de Medio Rural que convoque de xeito inmediato a Mesa do Leite. As tres forzas sindicais coinciden que de non darse esta circunstancia e de seguir a actitude da industria e a distribución cos gandeiros e coas gandeiras de Galiza, se desenvolverán accións contundentes para denunciar a difícil situación que atravesa o sector lácteo.

Nunha carta dirixida ao conselleiro de Medio Rural, as tres organizacións sindicais destacan o difícil momento económico deste piar do rural galego, “agravado polo período de seca que vivimos e o encarecemento dos custos de produción”. Para as organizacións agrarias, agora é o momento de que a Administración autonómica se implique definitivamente na busca de solucións ao sector.

A isto hai que engadir o diferencial cada vez maior entre os prezos do leite que se lles pagan ás explotacións galegas, ás doutras comunidades autónomas e ás do resto da Unión Europea. Así por exemplo, a media do prezo do leite en Galicia deste ano ata o mes de agosto foi de 0,301 euros por litro de leite fronte a Andalucía onde o prezo do litro de leite foi de 0,347 euros; a Asturias onde se pagou a 0,330 euros por litro; e Cataluña cunha media de 0,325 euros por litro de leite.

Na seguinte táboa reflíctense os prezos do leite no segundo trimestre deste ano e dela se despréndese que a presenza de Galicia nos últimos postos en canto ao prezo do litro de leite nos tres meses.

EVOLUCION DE PRECIOS €/litro (medias ponderadas) 1


Comunidade Autónoma

Abril

Maio


Xuño

Andalucía

0,350

0,349


0,343

Aragón

0,325

0,323


0,324

Asturias

0,327

0,327


0,337

Baleares

0,295

0,294


0,294

Cantabria

0,303

0,302


0,313

Castela-A Mancha

0,331

0,328


0,329

Castela e León

0,316

0,315


0,312

Catalunya

0,323

0,319


0,333

Extremadura

0,343

0,338


0,335

Galiza

0,302

0,301


0,302

Madrid

0,319

0,319


0,320

Murcia

0,327

0,327


0,328

Navarra

0,319

0,316


0,318

Euskadi

0,321

0,318


0,320

A Rioxa

0,330

0,325


0,322

C.Valenciana

0,348

0,347


0,348

A isto hai que engadir o diferencial cos prezos europeos que nos sitúan a unha media de 5 céntimos por debaixo en litro de leite.

Para as tres organizacións agrarias, esta situación non é de recibo nunha rama da actividade económica que soporta a poboación e a economía do 80% do territorio de Galicia e nun momento especialmente delicado para a viabilidade e supervivencia das 13.000 explotacións lácteas da comunidade.

 

1 Datos do Informe de Prezos Abril-Xuño 2011 do MARM.