A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo relativas á manipulación de cargas

Disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo relativas á manipulación de cargas

8 de Septembro do 2013

BOE

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo relativas á manipulación de cargas que entrañen riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores. Publicado no BOE do 23 de abril de 1997.

Ficheiro adxunto