A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Regulamento europeo sobre comercialización de produtos fitosanitarios

Regulamento europeo sobre comercialización de produtos fitosanitarios

3 de Septembro do 2013

DOUE

Regulamento (CE) N o 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de outubro de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Consello. Foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea do 24 de novembro de 2009.

Ficheiro adxunto