A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

 1. Portada>
 2. Novas>
 3. 2013

Novas: 2013

 1. Depósito zurro

  Riscos ao traballar con zurros

  17 de Septembro do 2013 · 

  Os zurros e as dexeccións líquidas supoñen un importante factor de risco específico asociado aos depósitos de almacenamento, nos que con certa frecuencia e preciso entrar por labores de limpeza ou mantemento.

 2. Tractor con remolque

  Prevención de riscos laborais no uso de tractores con remolques e cargadores frontais

  15 de Septembro do 2013 · 

  O remolque é o apeiro máis empregado para o tractor. Existen diferentes tipos en número, disposición das rodas, materiais de construcción, tara e capacidade de carga, así como estado de conservación e dotación de medios de seguridade. A meirande parte dos riscos están presentes nos modelos que carecen de enganche directo e precisan doutra persoa para suxeitar a lanza durante os labores de acoplamento e desacoplamento.

 3. Invernadoiro

  Prevención de riscos laborais á hora de traballar en invernadoiros e cultivos baixo cuberta

  15 de Septembro do 2013 · 

  Os invernadoiros constitúen un espazo de traballo que ten as súas particularidades con respecto á agricultura ao aire libre e, polo tanto, uns riscos específicos que convén ter en conta. O exceso de calor, estar arrodeados de material altamente inflamable ou aplicar produtos fitosanitarios tóxicos nun espazo pechado obríganos a adoptar medidas preventivas que anulen posibles efectos nocivos.

 4. BOE

  Lei de Prevención de Riscos Laborais 31/1995

  14 de Septembro do 2013 · 

  Publicada no Boletín Oficial do Estado do 10 de novembro de 1995 para dar expresión ao artigo 40.5 da Constitución que encomenda aos poderes públicos velar pola seguridade e hixiene no traballo como un dos principios rectores da política económica e social.

 5. BOE

  Sinalización de seguridade e saúde no traballo

  13 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 485/1997 sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. Publicado no Boletín Oficial do Estado o 23 de abril de 1997 para desenvolver a Lei de Prevención de Riscos Laborais.

 6. BOE

  Condicións para a comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual

  12 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1407/1992, publicado no BOE do 28 de decembro de 1992, que regula as condicións para a comercialización e lilbre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual no traballo. Fíxose en cumprimento das condicións esixidas ao Estado Español para ingresar na Comunidade Económica Europea.

 7. Xabarís

  Os ataques dos xabarís volven poñer en perigo a colleita de millo forraxeiro e a renda das explotacións gandeiras

  11 de Septembro do 2013 · 

  O Sindicato Labrego Galego volve reclamar da Consellaría de Medio Rural unha resposta efectiva diante dos estragos que están a causar as laradas de xabarís nas leiras de millo forraxeiro, cultivo indispensable para a mantenza do gando e para aforrar nos custes de produción da alimentación animal nas explotacións gandeiras.

 8. BOE

  Rexistro oficial de maquinaria agrícola

  11 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1013/2009, de 19 de xuño, sobre caracterización e rexistro da maquinaria agrícola. Publicado no Boletín Oficial do Estado do 15 de xullo de 2009.

 9. BOE

  Regulamento dos servizos de prevención de riscos laborai

  10 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, de Regulamento dos servizos de prevención de riscos laborais. Publicado no Boletín Oficial do Estado o 31 de xaneiro de 1997.

 10. BOE

  Disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo

  9 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. Foi publioado no Boletín Oficial do Estado o 23 de abril de 1997.

 1. Anterior
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Seguinte