A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Fitosanitarios: 2013

 1. Teléfono de información e asesoramento en PRL e Saúde laboral 981773377

  Novo material didáctico

  5 de Novembro do 2013 · 

  Novo material didáctico

   

  Ficha 1.- Riscos Fitosanitarios

  Ficha 2.- Seguridade Vial

  Ficha 3.- Riscos Instalacións

  Ficha 4.- Riscos con animais

  Ficha 5.- Riscos condicións climáticas

  Ficha 6.- Riscos mulleres

  Ficha 7.- Vibracións

  Ficha 8.- Baixas e accidentes

  Ficha 9.- Condicións meteorolóxicas

  Ficha 10.- Purín

  Ficha 11.- Enfermidades profesionais

  Ficha 12.- Maquinaria

  A prevención nos riscos xerais e no traballo con maquinaria (power point)

  A prevención no traballo con praguicidas (power point)

 2. Teléfono de información e asesoramento en PRL e Saúde laboral 981773377

  Recopilación e actualización lexislativa

  4 de Novembro do 2013 · 

  1.- Lei de Riscos Laborais

  2.- R.D. 485/1997

  3.- R.D. 1407/1992

  4.- R.D. 1013/2009

  5.- R.D. 39/1997

  6.- R.D. 486/1997

  7.- R.D. 487/1997

  8.- R.D. 374/2001

  9.- R.D. 664/1997

  10.- R.D. 1311/2012

  11.- R.D. 1215/1997

  12.- CE 1107/2009

  13.- CE 1107/2011

  14.- Lei 14/2013 de Apoio a Emprendedores

  15.- Normativa de P.R.L. agrícolas

 3. Pesticidas

  Consellos prácticos na utilización de fitosanitarios

  25 de Septembro do 2013 · 

  Na utilización de produtos fitosanitarios debemos actuar coa máxima prudencia, non só á hora de aplicalos, senón noutras fases da súa manipulación nas que adoitamos a ser menos precavidos e precavidas, como antes do seu uso, durante a súa almacenaxe, no proceder despois de aplicar ou no intre de reciclar refugallos xerados como os envases.

 4. Depósito zurro

  Riscos ao traballar con zurros

  17 de Septembro do 2013 · 

  Os zurros e as dexeccións líquidas supoñen un importante factor de risco específico asociado aos depósitos de almacenamento, nos que con certa frecuencia e preciso entrar por labores de limpeza ou mantemento.

 5. Invernadoiro

  Prevención de riscos laborais á hora de traballar en invernadoiros e cultivos baixo cuberta

  15 de Septembro do 2013 · 

  Os invernadoiros constitúen un espazo de traballo que ten as súas particularidades con respecto á agricultura ao aire libre e, polo tanto, uns riscos específicos que convén ter en conta. O exceso de calor, estar arrodeados de material altamente inflamable ou aplicar produtos fitosanitarios tóxicos nun espazo pechado obríganos a adoptar medidas preventivas que anulen posibles efectos nocivos.

 6. BOE

  Condicións para a comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual

  12 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1407/1992, publicado no BOE do 28 de decembro de 1992, que regula as condicións para a comercialización e lilbre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual no traballo. Fíxose en cumprimento das condicións esixidas ao Estado Español para ingresar na Comunidade Económica Europea.

 7. DOUE

  Requisitos de etiquetaxe dos produtos fitosanitarios

  2 de Septembro do 2013 · 

  Regulamento (UE) Nº 547/2011 da Comisión, de 8 de xuño de 2011, polo que se aplica o Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire aos requisitos de etiquetaxe dos produtos fitosanitarios. Foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea do 11 de xuño de 2011.

 8. boe

  Lei de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización

  1 de Septembro do 2013 · 

  Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización. Foi publicada no Boletín Oficial do Estado do 28 de setembro de 2013.