A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Fitosanitarios: 2014

 1. Doctor

  1. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Introdución.

  30 de Septembro do 2014 · 

  Existe unha imaxe amplamente extendida do traballo agrícola como traballo san e saúdabel  que se desenvolve alonxado do medio urbano nun ambente menos contaminado que éste último e libre do stress de determinadas actividades que se propias nas Vilas e ciudades.

 2. Vendima

  2. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Doenzas musculares e óseas.

  29 de Septembro do 2014 · 

  A adopción de posturas forzadas, os movementos repetidos e a manipulación manual de cargas moi pesadas ocasionan numerosos trastornos musculares e óseos no sector agrario, gran parte dos cales non se notifica.

 3. Moenda

  3. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Doenzas respiratorias.

  28 de Septembro do 2014 · 

  Existe unha diversidade de manifestacións clínicas que abranguen dende trastornos leves ata insuficiencia respiratoria grave, incluíndo a asma profesional, tal como se indica vos diversos agregados orgánicos poden ser portadores de bacterias, mofo, toxinas e praguicidas, e ser transportados ás vías respiratorias provocando así dificultades pulmonares aínda máis serias.

 4. Probas de alerxia

  4. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Doenzas dermatolóxicas

  27 de Septembro do 2014 · 

  As dermatoses profesionais pódense producir por Axentes químicos, biolóxicos e físicos. As infeccions cutáneas poden orixinarse polo ingreso de axentes patóxenos ao organismo a través dunha lesión (mordedura, rasguño ou picadura) ou a través da superficie da pel sana. As infeccions micóticas poden contraerse directamente a través de animais infectados ou desenvolverse en zonas da pel en estado de maceración. Esta maceración producese como consecuencia de condicions de humidade e calor, contacto co azúcar das

 5. Matanza

  5. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Doenzas infecciosas e parasitarias

  27 de Septembro do 2014 · 

  As enfermidades infecciosas declaradas na Agricultura, oficialmente declaradas como tales,  corresponden a brucelose. Pero hai bastantes máis. As zoonoses son un serio problema de saúde pública, e comprenden algunhas das enfermedades máis propagandas e graves do mundo. A experiencia indica que esas enfermidades terán repercusións cada vez maiores nos índices de morbilidade no futuro.

 6. Cancro

  6. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Cancro

  26 de Septembro do 2014 · 

  A epidemioloxía do cancro nos traballadores agrarios é un argumento moi complexo. Os resultados de varios estudos epidemiolóxicos son inconsistentes, e non se ten aínda unha imaxe clara da epidemioloxía do cancro en relación coa exposición agrario.

 7. Motoserra

  7. Enfermidades profesionais no sector agropecuario: Ruído e vibracións

  25 de Septembro do 2014 · 

  Na agricultura, o ruído adoita ser o resultado de vibracións de alta frecuencia producidas por máquinas. Durante o seu funcionamento, os motores poden producir moito máis dos 85 dB(A) establecidos como límite para previr a xordeira. E en tractores e máquinas con ou sen cabina adoitan producirse fenómenos de resonancia adicionais.

 8. INSS

  8. Notificación e rexistro das enfermidades laborais

  24 de Septembro do 2014 · 

  A cualificación das enfermidades como profesionais corresponde ás entidades xestoras e colaboradoras do sistema da Seguridade Social (Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, INSS e ISM), que elaborarán e tramitarán o parte de enfermidade profesional correspondente.

 9. Doutora

  9. Que fago en caso de enfermidade común ou accidente non laboral?

  23 de Septembro do 2014 · 

  O primeiro que debes saber en caso de padecer unha enfermidade común ou ter sufrido un accidente que non teña que ver co teu traballo na explotación, é que tes 15 días naturais (contan todos, incluídos sábado e domingo) contados dende que o persoal médico do SERGAS che dá a baixa, para comunicarlle á Mutua ou ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) quen queda a cargo da granxa ou se te ves na obriga de pechala.

 10. Muletas e tractor

  10. Que fago en caso de accidente de traballo?

  22 de Septembro do 2014 · 

  Entendemos por accidente laboral aquel dano ou lesión consecuencia do desempeño do noso traballo. No caso da actividade agropecuaria, un accidente laboral podería ser, por exemplo, unha caída cando estamos xuntando o gando no prado.