A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Maquinaria e Seguridade Vial: 2009

 1. Belt Producciones, S.A.

  Seguridade e Saúde d@s Traballadores/as no Agro

  25 de Septembro do 2009 · 

  Vídeo elaborado por Belt Ibérica, S.A. en colaboración coa Xunta de Galicia

 2. Riscos laborais no traballo coa motoserra

  RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR NO TRABALLO COA MOTOSERRA

  24 de Septembro do 2009 · 

  Máquina moi utilizada na actividade forestal, sector que se caracteriza pola súa dureza, dificultade e perigosidade intrínseca, así como polas características do medio onde se desenvolven.

 3. SEGURIDADE VIAL E PREVENCIÓN DE RISCOS

  SEGURIDADE VIAL E PREVENCIÓN DE RISCOS ESPECÍFICOS NA MAQUINARIA AGRÍCOLA

  24 de Septembro do 2009 · 

  A maquinaria agrícola é por desgraza demasiadas veces obxecto de noticias negativas e luctuosas e iso fundamentalmente por dúas razóns. A elevada siniestralidade viaria que se xera arredor da maquinaria agrícola e os constantes accidentes de traballo (de carácter non viario) que produce dita maquinaria.

 4. Riscos laborais e seguridade vial no agro

  MAQUINARIA AGRÍCOLA E SEGURIDADE VIAL

  24 de Septembro do 2009 · 

  Manual elaborado polo gabinete de formación do SLG sobor dos riscos no uso da maquinaria agrícola e a seguridade vial. Risco de envorco, atropelos, riscos derivados da circulación, riscos por atrapamento, riscos por ruido, operacións de mantemento, etc.