A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Riscos específicos para as mulleres: 2013

  1. Muller labrega

    Riscos específicos para as mulleres en idade fértil ou períodos de embarazo, posparto e lactación

    26 de Septembro do 2013 · 

    Como é sabido, no sector agrario os traballos nas explotacións teñen unhas características propias moi diferenciadas das do resto dos sectores, sendo as máis importantes: a gran dependencia da estacionalidade, o que provoca que o ritmo de traballo sexa esixente; dominio de labores que requiren esforzo físico e repetitivas e sometidas ás inclemencias do tempo; e, no caso da agricultura convencional, a exposición a determinados produtos químicos, como fertilizantes, fitosanitarios e outros que poida chegar a ser de uso frecuente.